כניסת חברים ותושבים

פברואר 1959
אוטובוס

המזכירות החליטה להתקין ספסלים בכלי הרכב להקל על העובדים בשדות.
חודשה פעולת המקהלה בניצוח גבי קדמון בהשתתפות זמרים רבים. התארגן חוג דרמטי ביוזמת אורי מרינוב שהציג מערכון של אהרון מגד.
מגיפת שפעת – ברטל ויקטור סיימה תפקידה כרכזת ועדת הבריאות של האיחוד ושבה הביתה.
21
הוחלט ברוב גדול עקרונית: "הפיצויים האישיים מגרמניה נכנסים לצמיתות לקופת המשק".