כניסת חברים ותושבים

ינואר 1959
1
פידל קסטרו מנצח בקובה.
האוכלוסייה: חברים ומועמדים - 325, חיילים - 34, הורים - 25, ילדי משק - 294, ילדי חוץ - 54, נוער - 20, כפר גלים - 22, אולפן לעברית - 40.
6
כנס להקות המחול של כל משקי האיחוד אצלנו.
11
נפטרה סבתא אתלה קליין (אם אליעזר ארזי).
16
הגיעו אלינו הישר מנמל חיפה 13 עולים מפולין.
24
באסיפה נדונה בהרחבה הצעת תכנון על החזרת כספי פיצויים לעוזבים (ראשונה לשורת אסיפות).
ענף חדש במשק חברת הילדים: מכוורות של 20 כוורות.
הופעל המועדון לחברים.30-31
אבל על מות יוסף שפרינצק. משלחת מטעם המשק השתתפה בהלוויה, ישיבת המזכירות בוטלה. אסיפת אבל.