כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1958
חברת "מקורות" הניחה קו מוביל מרכזי למערב עמק חפר העובר בקובני דרך שדותינו "יסופקו לנו מיליון ממ"ק מים לשנה".
בחנוכה התארכה אצלנו המקהלה המקובצת של האיחוד בניצוחו של יהודה שרת.
19
מסיבת חברת ילדים גדולה לציון התקנת קו חשמל במשק חברת-הילדים.