כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1958
עזבה משפחת ארליך, בגלל הנסיבות המיוחדות הוחזרו במקרה זה הפיצויים מגרמניה.
1
הגיעו למחנה עבודה של חודש 72 נערים "מהתנועה המאוחדת" בתל אביב, בו קבוצת תלמידים מקנדה דוברי עברית.
בכל חודש – לסירוגין – נשלחו כיתות ביה"ס לקייטנה בכפר ויתקין.
3
נחתם בעיריית חיפה הסכם איתנו על הכשרת קבוצה מכפר גלים במשקנו בשנת הלימודים הקרובה.
בפלחה קוצרים 20 ד' אורז.
9
הופעת מקהלות "הזמריה" באמפיתיאטרון.
ב"גת" לכל עובד אושר ספל קפה אחד ליום.
19
עמוס חכם – "חתן תנ"ך עולמי" ראשון.
גדי גיל מחליף את עודד כמרכז חברת - הילדים, עודד גויס על ידי התנועה לחטיבת בני האיחוד.