כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1958
"שנה אחת "דולקיזם" בעלונינו" (סדרת רשימות סטיריות חתומות בשם דוליק).
בתום עונת קיץ פורייה סיכומי "גת": עובדו 2,000 טון עגבניות, 200 טון מלפפונים, 200 טון זיתים, 30 טון תאנים. שווקו ליפתני שזיפים, משמש ומלונים, 90 טון תירס גרעינים מתוק, 3.5 מיליון בקבוקים של משקאות קלים. הקמה מהירה ומזורזת של מכון לעיבוד בוטנים.סיכומי תשי"ח בענפי החקלאות:
1) בפלחה ובתירס 535 ק"ג לדונם כאשתקד.
2) במספוא – כנ"ל.
3) בגן - "יבול תפוחי-האדמה עלה, של הבוטנים והכותנה ירד מעט".
4) במטעים – יבולי שיא בתפוחים וטובים בכרמים. לבננות סיכויים להצלחה רבה, הפרדסים צעירים עדיין.
5) בברווזיה ובעיקר ברפת הישגים נאים.
6) לעומתם – עומד הלול להתחסל, וכבר אין לנו צאן...
סיכומי תשי"ח ע"י ועדת התרבות. 5 ליקויים עיקריים:
א) מספר ההרצאות היה בלתי מספיק.
ב) טרם נמצא הפתרון לערבי שבת.
ג) בית התרבות מוסיף לעמוד בשיממונו.
ד) מספר הנסיעות להצגות היה מועט.
ה) לא הצלחנו לארגן מקהלה, תזמורת וחוג דרמטי.