כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1958
1
בעקבות תלונות על צנזור רשימות ביומן, הודיע המזכיר באסיפה "שאין למערכת הזכות לפרסם בביטאון הקיבוץ דברים העלולים לפגוע בחברינו באופן אישי" וסוכם לדון בקרוב בסמכויות המערכת.
3
קוימה "אסיפת עובדי הענפים החקלאיים" והשתתפו בה 70 חברים.
קטה וייל מגויסת לקבוצת צאלים כמדריכה בענייני חינוך; בעקבותיה תבוא מרים פרינץ. אילנה ואברהם רגב לשליחות בצרפת.21
"נפתח בית החולים החדש".
28
נערכה בחדר האכילה חגיגת בר מצווה ל- 12 בנים ובנות בהצלחה בלתי רגילה!