כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1958
1
אלי ורפל הפסיק את עבודתו בבית ונכנס לתפקידו החדש במדרשה לחינוך משותף בבית ברל.
"האינטנסיפיקציה בעיבוד גרמה לכך שבחודש זה חל איסוף יבולם של רוב הגידולים: בציר הענבים מהזנים המאפילים אשר בקקון, קטיף התפוחים (הניבו השנה יבול מבורך), תירס קלחים ל"גת", קטיף גויאבות, קטיף כותנה, קטיף תירס גרעינים ואסיף בוטנים.
7
נפתח באופן רשמי האולפן לעברית, המונה כיום כ – 45 חברים.
11
אושרה הנהלה למטבח: חנה נבון, אדמונד לוי, רודה שחר.
18
ביקור בתערוכת הקיבוץ בחיפה.
28
ניצחון מזהיר לדה-גול במשאל עם על החוקה החדשה (באלג'יריה 97%).