כניסת חברים ותושבים

מאי 1958
1
אוכלוסיית ישראל עברה את גבול 2 המיליון.
5
זו'רז' פפה, מראשי התנועה החלוצית בגרמניה וחבר שער הנגב בעבר, נפטר בלונדון. חבריו שערכו לו אזכרה בתוכנו החליטו לייסד קרן למען "ספריית אמנות לנוער" על שמו במשקנו.



25
בחג הביכורים תהלוכה וטקס, "שנתקבלו בתשואות רמות במקום חדש: מדרון הגבעה ממזרח למשק".
26
הוחלט להכין אלבום תמונת של משקנו שישקף את תולדות המקום וישמש יסוד לארכיון.
30
דה גול ראש ממשלת צרפת