כניסת חברים ותושבים

אפריל 1958
"ניתן לסכם בחלוף החורף: מסתמנת שנת בצורת קשה".
9
הוחלט על גיוס של 10 בנים לעזרה למשקים צעירים ולהדרכת נוער.12
נתקיים אצלנו קונצרט התזמורת הקיבוצית המאוחדת.
13
כיתה י"א גויסה לשבועיים לעבודה בעין גדי.
20
ערב זיכרון לחללי השואה בחברת הילדים, סיפרו: רוז'קה קורצ'ק (מרלא), חברת עין החורש, ופטר לנג. חוויה!
24
חג העצמאות העשירי נחוג גם אצלנו בהתלהבות (לונה פרק, זיקוקי דינור). לעומת זאת לא הצלחנו לארגן את חג ה-1 במאי. התקיים בכניסת היום מפקד של כל החברים, שהוקראו בו הכרוזים של ההסתדרות והמפלגה.