כניסת חברים ותושבים

ינואר 1958
4
"קרן השוואה" נועדה להקל על הנהגת תקציב אישי במחסן הבגדים, תאפשר רכישת "מעילים קצרים, מכנסי צמר, שמלות חורף, מעילי גשם לבחורות ועוד".
נבחרה מזכירות חדשה: יצחק פניגר, יוסף הורוביץ (מזכיר שני – פנים), אפרים פרנק, מנחם צנגן, מרדכי שקדי, צבי פלבר ואדמונד לוי.
עם בוא הגרעין מארגנטינה ו- 25 עולים, מתחסל האולפן החקלאי הקיים.
אנשי מרכז "הפועל" וביניהם חברנו יושו בורשטיין, נתקבלו אצל נשיא המדינה אשר ציין בשמחה עברות שמו לענבר.
שיטפונות גם בשדותינו, עקב הגשמים העזים נגרמו נזקים כבדים.
7
גויס ישראל כץ להקמת מכון לתערובת "למשק" עמק חפר והשומרון (לשניים עד שלושה ימים בשבוע).