כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1957
תקום מעבדה כימית לביה"ס מכספי שילומים המיועדים למפעלים ציבוריים.
קבוצה בעלת יוזמה קיבלה על עצמה להנהיג מועדון לפגישת חברים.
מגיעה הקבוצה הראשונה של גרעין חלוצי מארגנטינה (לעת עתה 12 חברים) שיקבל אצלנו 9 חודשי הכשרה ומיועד להשלמת ניר עם.
14
הוחלט להנהיג תקציב אישי באספקה קטנה (רק 3 התנגדו).
18 (א' חנוכה)
ערב התנועה בחברת הילדים עם דוד כהן "אבי הנוער העובד". חברת הנוער ונערי אליכין מצטרפים לתנועה.
במשך החודשים האחרונים קלטנו 27 מבוגרים ו- 29 ילדים (עולים ומשפחות "מן העיר אל הכפר").
28
מתוך פרולוג לפרשת השבוע שהוקרא בקבלת השבת:
"מריבות מפלגות בקיבוץ כבעיר /
ההסכם השלם לא הושג.
פרשת "ויגש" מבליטה במפורש /
ששלום בין אחים זהו חג /
זהו לקח חשוב אף איננו חדש..."
31
התפטרות בן-גוריון מן הממשלה עקב פרסום החלטה סודית על ידי שרים מ"אחדות העבודה" (רק למשך שבוע).