כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1957
4
שילוח "ספוטניק 1" לחלל. השלים 1,400 הקפות של כדור הארץ6 (י"א תשרי )
הנחת אבן הפינה לבית עם לזכר קדושי קהילת וינה לבית וינה.
12
דיון באסיפה סביב עזיבת משפחת גבע.
16
הועידה השלישית של האיחוד נפתחת בתל יוסף (עין חרוד).
20
ערב פתיחת שנת הלימודים הגיעו ילדי גלעד ונצר שילמדו אצלנו.
לשיכון העולים נכנסו לגור: משפחות בנאי ובורשטיין. לשיכון ותיקים נכנסו: צ'רבינקה, לנדאו, מוהר, אבל, וולף ושניר.
ביקרו מריאנה ואוסקר פולק, ממנהיגי הסוציאל דמוקרטים באוסטריה.
עשרות חברינו הצעירים גומרי הצבא התארגנו ל"חוג צעירים" לבירור ודיון בבעיות קיבוץ.
ב"גת" הותקן שעון נוכחות בכניסה למפעל.