כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1957
9
אילנה רטר גויסה לעזרת משק גונן.השפעת האסיאתית פקדה אותנו כמגיפה, חלו בה: 40 חברים ו- 60 ילדים.
סידור אוטומטי לטלפון. מספרנו עתה: חדרה 2747.
19
תקום באיחור מחלקה לתעשייה, והאסיפה החליטה לגייס לפעילות את מישה נטע.
30
במקום שמעון שיפמן המסיים את תפקידו כגזבר, מציעים את מנחם צנגן ואגון גרטנר - שניהם עובדי הברווזיה.