כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1957
2
מחנה קיץ בפרדיה (פרוד) שבגליל.
15
מגעים ראשונים עם בנימין שפריר על דירתו ומקום כיתתו. מפעלו: "מסגרת חינוכית מקדמת". ב- 29 תגיע משפחתו.20
טקס של חנוכת 4 הדירות הראשונות של שיכון עולים בהשתתפות השרים אשכול, נמיר ועוזריהם.
26
מסיבת פרידה ממחנה העבודה.