כניסת חברים ותושבים

יולי 1957
5
עלון (מס' 136) מוקדש רובו לסיכום 5 שנות קיומנו. בין השאר סיכום המזכיר: ימים ראשונים, ענפי המשק בהתפתחותם, משק המים, מפעולות "גת", התפתחות ביה"ס (מ- 109 תלמידים עד ל- 272).
בנגב היו יבולים טובים מאוד, גם בשעורה וגם בחיטה לשדות הפלחה.
"אילנות" חברת הנוער הצעירה שהגיעה אשתקד, מסיימת שנתה הראשונה בהדרכת אריה דוד.
28
נפתח פסטיבל הנוער הבינלאומי במוסקבה. הופעת משלחת מא"י עוררה התלהבות.