כניסת חברים ותושבים

יוני 1957
בחודש האחרון קלטנו 15 עולים עם 13 ילדיהם, רובם שוכנו בדירות ארעיות.


22 
טקס פתיחת בריכת השחייה (הבריכה הנרחבת).
ייצור ראשון של זרעי תירס מתוק ב"גת".
23
הוטלו הגבלות על יציאת יהודים "חיוניים" מפולין.
27
נסתיימו הלימודים בביה"ס לנערים עובדים באליכין (שפעלו בו: עדי, ראובן, אלישבע ונוספים מחברינו).
קבוצת נוער א' גומרת תקופת חינוכה אצלנו, תתאחד עם גרעין 'הנוער העובד' להכשרה בצאלים, ביולי תתגייס.
"בימים האחרונים בוצעה מהפכה שקטה: הוחלף "הלחם העגול" ב"לחם ארוך", ולו "יתרונות רבים" – אופה לשעבר.