כניסת חברים ותושבים

מאי 1957
6 (חג העצמאות)
נסיעה למצעד בתל אביב.
חרושצ'וב – שליטה החדש של ברה"מ.לקראת שנה"ל הקרובה סוכם במזכירות: כיתה ט' תישלח לבית ספר אזורי בעמק חפר, נקבל לי"א – י"ב אצלנו: 7 מבני נצר, 7 מגלעד, 6 ממשמר השרון, 6 מעינת.
בגן הירק זרענו 50 ד' כותנה.
שריפות רבות בשדות. "על חברינו להיזהר שלא להשאיר בשדה כל זכוכית קעורה – גורם ודאי להתלקחות".