כניסת חברים ותושבים

אפריל 1957
באסיפה החלו דיונים על הנהלת תקציב אישי להלבשה ולאספקה קטנה.במשק חברת הילדים חלה התרחבות: אספקה עצמית של מספוא ובור תחמיץ, עיבוד פרדס הבית, דיר עיזים, לול, אורווה וגידול עגלים (כל חודש עגל של 400 ק"ג למטבח). "נטענו 1 דונם כרם", מוסרים מיכאל ושמאי מכיתה י'.23
חברנו יעקב שמעוני (איש גבעת חיים לשעבר) ציר ישראל בבורמה, הרצה לפנינו.
טיול של יום עם אנשי אליכין.