כניסת חברים ותושבים

מרץ 1957
2
בסיום האסיפה הודיע הגזבר שלרגל מחיר הסיגריות יוקטנו מנות הסיגריות לחברים.
15
מת ד"ר ישראל קסטנר (בתאריך 3.3 התנקשו רוצחים בחייו).
מים לשטחינו מובטח לנו מחברת "מקורות".
המשתלה עוברת לשטח חדש מאחורי משק ביה"ס.


משק מגל מאומץ על ידינו, יובל שולמן ואהרון מדיני הדריכו שם בעבר. יתגייסו מתוכנו: חנה כץ, רדיוס וז'ני נחמני.