כניסת חברים ותושבים

פברואר 1957
מוסדותינו מסכמים לגבי תכנית המשק: "לפי שעה אין לנו ברירה אלא להיעזר לפעמים בעבודה שכירה".
גלי הקור והכפור פגעו גם במטעים שלנו, בעיקר בבננות.
23
ביקור ציר אוסטריה בעקבות החלטת קהילת וינה לתרום להקמת בית עם ע"י יהדות אוסטריה אצלנו.