כניסת חברים ותושבים

ינואר 1957
שביתה ממושכת של בתי החרושת לעיבוד מיץ הדרים, וביניהם "גת", נותנת אותותיה במשק.
ההטלה בברווזיה הגיעה לשיא: 550 ביצים ביום.18
ישיבת מרכז ה"איחוד" נפתחת אצלנו ברוב עם, 1,000 איש בחדר האוכל. (ב"בתוכנו": "ברכת היישוב כולו לבחיר העם החבר דוד בן גוריון הנערץ").
בן גוריון מתקיף את שרת בפומבי.