כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1956
המצב הכספי מחמיר. פעולות צמדים וחסכון על פי דו"ח ועדת החירום.
לפי דרישתו הנמרצת של צה"ל והתנועה הוארך גיוס בננו מאיר לבנה הטייס לשנתיים נוספות.
מאז הפילוג הכפלנו את שטחי עצי הפרי על ידי נטיעת 42 דונם בקובני, 60 דונם כרם ו-40 דונם תפוחים בקקון.
12
בן גוריון מודיע בכנסת על פרשת כפר-קאסם.
23
הרצאת יונינה טלמון לסיכום החקר הגדול בקיבוצנו.
ראשית הבירורים על צורת הלינה במשקנו.
ז' בכסלו - 25.12
נפטרה סבתא אלזה יעקובסון.