כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1956
11
נפטר קצל (אברהם רטר).
13
נפטר סבא אלחנן דרפלר-כפרי.
20
כיתה א' התחילה רק היום ללמוד.
23
ב"עיתון חי" (סדרת ערבי-שבת חדשה), סיפרו חוויות ממערכת סיני: יוסף קינן, אלי ורפל ועודד הפנר (בן-אור).
29
נפתח צריף חדש ומרווח, מועדון חברת הילדים ל- 250 ילדים.