כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1956
4
חתונת גילה ואורי אייזנר, הנשף הפומבי בוטל לרגל מות הסבתא בינה דומידיאנו-מדיני.
משפחת פישר-קלמן וראובן שנפר שמחים להודיע לציבור החברים שמהיום שמם בישראל "שפע".
10
פעולת תגמול וקרב בקלקיליה.
27 - 28
הודעת ו' הביטחון באסיפה על המצב וחפירת תעלות ושוחות.
29
החלה מערכת סיני.
31
אסיפת חירום עם ברוך אזניה.