כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1956
1
הרכב האוכלוסייה: 345 חברים, מועמדים, חיילים, 209 ילדי משק, 25 ילדי חוץ, 53 בשתי חברות נוער, 32 אולפן, 26 הורים. נולדו 9 ילדים, עזבו 4 חברים, 12 מועמדים.
נתקבלו אולה ויצחק שקדי עם שלושת בניהם העוברים אלינו ממנרה. כן הצטרפה משפחה שחר ממעוז חיים.
בגלל חוסר ידיים עובדות בכל ענפי המשק, החליטה המזכירות לאפשר קבלת מספר פועלים מבחוץ.
10
פתיחת שנת הלימודים החדשה.
אנשי המספוא והרפת שמחים להודיע שכל פרה הניבה בממוצע שנתי 5,206 ק"ג חלב.