כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1956
נסתיימה בניית שני מקלטים ראשונים (ל- 100 ילדים בסה"כ).
מקום חדש ל"אספקה קטנה", בבית ששימש עד כה מקום לפסנתר ולמקהלה. "דיירי הסביבה מתלהבים..."
עמרם הישראלי נפצע בתאונת דרכים.
4
מחנה עבודה של "הצופים" סיים, מחנה של "הנוער העובד" בא להחליפו עד סוף החודש.
26
באסיפה נפתחו דיונים על אופי חגיגות בר המצווה, באירוע אישי או קולקטיבי מעיקרו?