כניסת חברים ותושבים

מאי 1956
1
עבודה בביצורים.
5
באסיפה חודש המנהג של מסירת דו"ח על כלכלה וכספים. מסתבר שמאזננו האחרון מראה גירעון גדול.
17
שוחרר מרדכי אורן מכלא פראג והבענו השתתפותנו בשמחת קיבוץ מזרע.
נסתיימה בניית השיכון "מן העיר אל הכפר".