כניסת חברים ותושבים

אפריל 1956
2
נטיעת בננות בקקון.
5
פשיטת צה"ל לעזה.
8
נרצחו גד סמואל ומיכאל כפרי ליד אחוזם בשובם משדותינו בנגב.14
אסיפה כללית על ענייני בטחון.
16
ביום העצמאות נסעו כיתות בית הספר למפגן צה"ל בחיפה.
18
נפטר סבא שלום הפנר.
24
נפתח הקונגרס הציוני הכ"ד בירושלים, חברינו שאול ויונה לייפר (אופיר) נבחרו כצירי הפועל ציון (איחוד) בארגנטינה.
שליחת עזרה לספר - למשק עין-גב.