כניסת חברים ותושבים

פברואר 1956
15
גיוס תלמידי בית הספר למלחמה בנברנים בשדותינו.
18
ביקורת קטלנית על סטלין בועידת המפלגה הקומוניסטית במוסקווה.18
נטיעת 200 דונם פרדס, תפוחי עץ ובננות (הודעה על כך באסיפה).
23
למזכיר נבחר יצחק פניגר, השאלה אם לבחור במזכיר שני נשארה פתוחה.