כניסת חברים ותושבים

ינואר 1956
4
הסרט "חופשה ברומא".
11
הסרט "המרד על הקין".
21
חפירת מקלטים בקיבוץ.
חיים הורוביץ סיים תפקידו כמזכיר אגודת הנוקדים וחזר לעבודתו בדיר.
בענף עברנו את התנובה המשוערת בהגיענו ל- 5,000 ליטר.
החלה תנופה גדולה בענף הלול.
200 שנה להולדת מוצרט.
28
ט"ו בשבט: נפתח בית התרבות (תיכנן אותו אלכס קסטן, אחראית לתפקודו שושנה ולטש).