כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1955
11
מבצע כנרת, פעולת תגמול גדולה. החמרת מצב הביטחון.
23
צבי קרול בן 60.
28
ארבה מופיע אצלנו בצהרים.
לפי בקשת התנועה הוחלט לשלוח חבר לעזרת נחל עוז לרבע שנה.
31
בסיום דיונים ממושכים הוחלט סופית על תקנון השילומים.