כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1955
1
בן גוריון מציג ממשלתו החדשה: קואליציה של מפא"י, אחדות עבודה, מפ"ם, הפועל המזרחי, פרוגרסיבים.
8
שיטפונות בארץ.
12
באסיפה החלו הדיונים בתקנון השילומים.


26
עשור למצור על גבעת חיים ונפילת יוסף רוזנברג חברנו ו-7 חללים נוספים (עפ"י התאריך העברי).