כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1955
נמסרה ל"סולל בונה" בניית מקלט על יד בתי הילדים.
13
5 מיליון ל"י נאספו בארץ לקרן המגן.
22
האסיפה החליטה על יום גיוס לכל חבר למען המגבית לנשק.
חברת הילדים יתרמו לקרן המגן על ידי גיוס לאיסוף בוטנים.סיכום שלושה חודשי שירות הדואר הראשונים: בולים ב- 418 ל"י, 34 מברקים נשלחו, 50 נתקבלו, 20 חבילות נשלחו, 76 נתקבלו (פניה אל הנהלת הדואר: "היקף זה מצדיק משכורת לאיש".)