כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1955


הכשרת חלקה לבננות.
סיכום תשט"ו ב"גת": "למרות הכול יש לקוות שביה"ח יכניס שכר יום עבודה." (אברהם רטר).
פרופ' יונינה טלמון החלה לחקור את קיבוצנו מחקר סוציולוגי יסודי.10
בירורים בקשר לבקשת גדי ורבקה ארז להצטרף לפלוגת המדריכים במושבי עולים שבנגב.