כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1955
מכאן ולהבא מקור נוסף לתאריכון של גבעת חיים איחוד -  יומני עדי נחמני האישיים.

18
כנס חיילינו: יוסף קינן ואמי מרצים לפניהם.
19
הופל גנרל פרון בארגנטינה.
23
נתגלה נפט בחלץ.
27
הוקרן הסרט "למי צלצלו הפעמונים".
30
גיליון מס' 100 של "בתוכנו".
כיתה י"ב למקובצת של ה"איחוד" בבית ברל.