כניסת חברים ותושבים

יוני 1955
התכנסות היסוד של מקהלת האיחוד – למעלה מ-100 זמרים מ-45 ישובים, בניצוח יקותיאל שור ויהודה שרת - אצלנו.
הוחלט על הגדלת האולפן עד 35 חברים ועל קבלת חברות נוער שנייה – ארבע שנתית.
האסיפות מתמקדות במסקנות מהמצב הכספי המחמיר, שסיבתו העיקרית, ל- 40% מכלל ההשקעות לא ניתן מימון מתאים.
26 
בעקבות משפט קסטנר התפטרה ממשלת שרת.