כניסת חברים ותושבים

מאי 1955
9
כנס יוצאי גטו טרזין בעשור לשיחרורו.
14
החלו הדיונים באסיפות בהצעה להנהיג תקציב אישי (באספקה קטנה).
19
הועברה גם המכבסה למקום קבע במחננו. בזאת – מאחר שהועברו בראשית החודש גם המחסנים לבגדים – "תמה ונשלמה העברת כל המוסדות מהנקודה הישנה".100 חברים נסעו להצגת "המלך ליר" ב"הבימה". נסעו, זאת בפעם הראשונה, באוטובוס.