כניסת חברים ותושבים

פברואר 1955

"עזבו אחרוני חברינו - קלרה ומיכאל כפרי ותמר ויגדורהאוז – את מחנה המגורים הקודם. בזה תם תהליך ההעברה".
10
הושלמו חדרי-חולים והועברו לייעודם. מעתה אנו מבקשים להשתמש במונח הנכון ולא ב"איזולטור".
15
נפתח קו הטלפון. מספרו: חדרה 347.
18
עבר המוסך על כל מכונותיו לישוב הקבע (עדיין מחכה שארית הפליטה בתור: מחסני הבגדים והמכבסה).25-27
ישיבת מרכז האיחוד נערכה אצלנו.