כניסת חברים ותושבים

ינואר 1955
1
נפטר חברנו שמואל לב, קבר חבר ראשון בבית העלמין.


שני שיאים: נולדה אצלנו עגלה עם שני ראשים – מקרה נדיר ביותר. בלול הוטלה ביצת ענק שמשקלה 175 גרם.
5
מזכירות חדשה: מישה נוטקין (נטע) – בא כוח חוץ, מרים אלטמן - מרכזת משק; אדמונד לוי – מרכז הקניות.


המזכירות מציעה לאסיפה לבחור בוועדה לקביעת שם ליישובנו.
הצעת ועדת העבודה לשעת חרום: בשלושת החודשים הקרובים, יום גיוס בכל חודש. שמירה קפדנית על שמונה וחצי שעות עבודה ביום, על כל ילדי הכיתות הגבוהות יום עבודה בשבוע.
דליה דומידיאנו סיימה שירותה בצבא והצטרפה לקיבוץ יפתח.
לחברנו אלכס קסטן נמסרה עבודת התכנון של נשר, שתאוכלס ב- 25,000 תושבים עם השלמתה.
חברת הילדים מתגייסת להדרכת ילדי המעברות ויישובי העולים.
31
ד"ר מרזוק ושמואל עזר, מנידוני קהיר – הועלו לגרדום.