כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1954
11
הצגת בכורה של "קזבלן" בתיאטרון הקאמרי.
15
באולימפיאדת שחמט באמסטרדם, ישראל ברה"מ 2:2.
19
התארגן חוג לידיעת הארץ.
בוטלו השכבות בחברת הילדים: כל 100 הילדים מו' עד י"ב'  - חברה אחת!
30
בתשי"ד נקלטו 6 עולים; 28 נקלטים במסגרת "מהעיר לכפר"; 40 איש באולפן; 36 - בחברת נוער עולה (במסגרת תלת שנתית); 36 - ילדי חוץ.