כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1954
15
מפ"מ נתפלגה. קמה מפלגת "אחדות עבודה".
20
הספרייה במשכנה החדש – במגדל המים.שני מחנות של "התנועה המאוחדת" באו זו אחר זו לעבודה במשקנו.
21
נתקבלה משפחת הרמן העוברת אלינו ממעוז חיים.