כניסת חברים ותושבים

יולי 1954


תוספת שטחים בזלפי – 500 דונם. קידוח באר חדשה ונטיעת 180 דונם פרדס (כעזרת "ייצור ופיתוח").
17
אליהו שרי מצטרף כמועמד.
באמפיתיאטרון האזורי ה"רקוויאם" מאת ורדי.
כמה מבנינו הבוגרים מתגייסים לצבא.
ראובן שנפר – 200 מטר חזה ב- 3.00.0 – שיא ישראלי!
29
בניין "יד ושם" נחנך בירושלים.