כניסת חברים ותושבים

מאי 1954
עצרת משותפת לכל משקי עמק חפר באמפיתיאטרון האזורי בשרב כבד.
9
ביום העצמאות יצאו במשאיות לצפות במצעד צה"ל ברמלה. תחרויות ספורט בבית.
יריית אבן הפינה ל"בית ארלוזורוב" (חדר התרבות –מועדון).