כניסת חברים ותושבים

אפריל 1954
הולך ומוקם בית הספר והכיתות הכוללות.
צריף המזכירות מועבר אל הנקודה.10 
האסיפה מאשרת – בעקבות דיונים ממושכים קודמים – הצעות מפורטות בדבר עקרונות חינוך ההמשך.
9
קונצרט הכנר פניבש בליווי הפסנתרן נוימרק.
17
סדר פסח בחדר האכילה.

הצריף הכחולבמקום התאמת הצריף הכחול לחולים מחליטה המזכירות על בניית "אגף בית חולים קבוע".
הוחלט לאפשר לחברת הנוער גיוס לעבודה לשם רכישת מקלט רדיו.
לאחר שורה של דיונים מחליטה המועצה ברוב זעום להקים משק ילדים קטן לשם לימוד, הדגמה וניסיונות. עבודת הילדים תיעשה בדרך כלל במשק הגדול של הקיבוץ.
הוחלט לבנות בית תרבות לפי תכנית אלכס קסטן.