כניסת חברים ותושבים

מרץ 1954
ארבה בשדותינו שבנגב.
1
פצצת מימן ראשונה בידי ארצות הברית.
חברת צים מעניקה לקיבוצנו כרטיס חינם למסע סביב כדור הארץ באניית שעשועים (ידיעה בעלון).19

נשף פורים "על סיפון תיבת נוח" בחדר האוכל החדש שבצריף (הגמור אך למחצה).
21
ויכוח סביב קבלת קבוצת הכשרה ערבית-נוצרית. ראשוני האולפן המקצועי (9 בחורים) הגיעו.
קיבלנו 68 טליות ממוצא מיוחד (מעין חרוד ומשריד). הגענו ל- 350 ראשים בעדר.
27
נתקבלו למשק: יהודית אברמוביץ מכפר חיים עם שני בניה; ומשפחת לאופר מארגנטינה עם ילדיה.
דב שפרינגר, שנפצע בנהיגת טרקטור, חזר מבית החולים.