כניסת חברים ותושבים

פברואר 1954
הגיעו חמישה עולים צעירים מצרפת.עדר הצאן עבר לדיר החדש. בלול בית אימון חדש.
"לרועה יצחק ברלינר ולעדר – ברכת מזל טוב, להולדת הטלה הראשון".
ברפת המלטה חדשה.
יוסף הורוויץ חזר לעבודה במשק, והחל עובד בענף הצאן.
מוקמת הנגרייה.
27
ביקור השר זלמן ארן.
בסיכום חודש פברואר - מתוך ימי העבודה כולם, העבודה המכניסה היא 46.5%.