כניסת חברים ותושבים

ינואר 1954
זכינו בפרס מיוחד מטעם ארגון הגנים "על הגישה הנכונה בדרכי ביצוע הגינות".
כנס השכבה הבוגרת של סניפי הנוער העובד בחיפה, קריית חיים ונתניה במשקנו.
15
הוחלט למכור את הפרדות "משום שלא נמצא עגלון מתאים... ולקנות בת זוג לסוסה שברשותנו".
מבצע "אנטי עישון". מספר חברים ויתרו על עישון. שוקלים הענקת פרס למפסיקים, (3 ל"י).
הופיעו "דף מס' 1 לחברת הילדים" ו"המעורר".
מכינים תערוכה גדולה של משק חברת הילדים.
מפי הטף: המורה מספרת שבן גוריון לקח חופש ויצא לקיבוץ בנגב. יאיר (בן 7) :"אני לא מבין אותו. אם חופש, למה הוא נוסע לקיבוץ ולא לדודים בעיר? אין לו אף דוד"?