כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1953
13
הוחלט פה אחד לחזור אל "שנת הורים" בבתי הילדים.
בריכת השחייה בנויה על תילה. לרפת שני מבנים גמורים.



מצב כספי חמור (בהתיישבות וגם אצלנו), עיכובים בבנייה, חוב מכביד לשכירים, משבר כספי ב"גת". – אימוץ משלט 86 – מקום ההיאחזות החדש של הנח"ל בין זיתה וג'ת (לאחר מכן קיבוץ מגל).
הסכם עם "מקורות" על הספקת 1.000,000 קוב בקובני.
28
הוחלט במזכירות לחסל את העבודה השכירה לאלתר – גם בתוקף החלטות התנועה, גם בגלל מצבנו.