כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1953
6
בן גוריון פורש והולך לשדה בוקר.12

מכאן ואילך יחולק הנפט גם בנקודתנו. החבית תהיה פתוחה אך ורק שלוש פעמים בשבוע.
19
הוחלט ברוב מכריע לבחור מכאן והלאה מועצה (ישיבה הראשונה ב- 17.2.54).
26
בתחרויות השחמט בין כל שחקני ה"איחוד" 32 משקים – ניצחנו: הגביע הוא שלנו!
ידיעה בעלון: "יום יום מועברים כ-40 ככרות לחם מחדר האכילה אל הברווזייה", "חסוך במקום המתאים".