כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1953
10
טיול עולים וותיקים לגליל.
ועידת ה"איחוד" באפיקים.
14
פעולת תגמול בקיביה.
15102 התינוקות והפעוטות שוכנו בבתיהם.
ילדים וחברים רבים ביקרו בתערוכת "כיבוש השממה" בירושלים.
ביקרו במשק אפרתי וגבתי והבטיחו את עזרתם לבניית מגדל המים.
בונים אורווה, מוסך, נגריה ופינה לשטיפת כלים בתוך חדר האכילה.
21
באסיפה (סופה מנעה מרבים לבוא אל צריף חדר האוכל הפרוץ לרוחות), נדונה שאלת העזרה לנח"ל.
24
יושו ענבר נבחר למזכיר.
הוחלט לחזור לחלוקת סיגריות של סוג אחד בלבד.
נפטרה סבתא אלזה פלדמן (אמא של אדית רט).